Формат 1234-1(234)
Формат ММ/ДД/ГГГГ
Формат ММ/ДД/ГГГГ
Excel

Издадени разрешения за строеж

Вх.№ и дата на искане за РС Възложител Кадастрален имот УПИ Картал Нас. Място Вид на строежа (обект) площ № и дата на РС № одобрен ИП Кат.
11 1234-123/26.05.2022 фгсдфгд лк;й ;лк;л ;лк;л Шмоляново кллк 222 11/26.05.2022 кккк 5
555 2354-333/18.03.2022 котва еоод 456 369 5 кусталево нещо си 34 555/09.03.2022 980 6
134 4322-4437/10.10.2020 Гошо ******** Иванов 4 Гоце Делчев Външно сервизно помещение - тоалетна 34 проба 134/10.01.2021 ОНАП и констр. ст-ще 3
7 9400-2771/09.03.2020 "Туриа Соф" ЕООД Галиче Фотоволатична централа 30kW върху покрива на същ. едноетажна жилищна сграда и прилежащ терен в УПИ IV.555 кв. в с. Алтимирhhh 7/12.03.2020 ОНАП и констр. ст-ще 4
6 9400-1779/09.03.2020 "Туриа Соф" ЕООД Алтимир Фотоволатична централа 30kW върху покрива на същ. едноетажна жилищна сграда и прилежащ терен в УПИ IV.555 кв. в с. Алтимирhhh 6/12.03.2020 ОНАП и констр. ст-ще 4
2 9400-479/01.03.2020 Венцислав ********** Мотовски Търновска Еднофамилна жилищна сграда 2/01.03.2020 3/02.03.2020 4
1 2600-713/22.12.2019 БТК" ЕАД - Община Б. Слатина Б. Слатина КППИ по ял. 150 от ЗУТ за оптично кабелно захранване на базова станция №VZ6213 с. Търнава, общ. Б. Слатина 1/02.01.2020 1/03.01.2020 г. 4
15 2600-329/30.05.2017 "Мобилтел"ЕАД и етажните собственици на вх.Б бл."Сребреня" 2, представлявани от Веселин Викторов 88 гр. Б.Слатина Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 мНz,с № VRC-0049 А-Сребреня 15/05.06.2017 8/09.05.2017 г. 3
16 2601-331/30.05.2017 "Мобилтел"ЕАД и Веселин Викторов 86 гр. Б.Слатина Преустройство на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 мНz,с № VRC-0049 А-Сребреня 16/05.06.2017 8/09.05.2017 г. 3
3 9400-160/30.01.2017 Златка ****** Петкова с. Алтимир Метален навес за селскостопанска техника 3/03.02.2017 2/27.01.2017 г. 5
2 0800-13/19.01.2017 Община Бяла Слатина Б. Слатина Прилагане мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Бяла Слатина 2/20.01.2017 1/20.01.2017 г. 4
1 2600-4/09.01.2017 "Мобилтел" ЕАД и "Теленор България" ЕАД с. Галиче Базова станция 5610 1/09.01.2017 41/23.12.2016 г. 3
5 2600-363/25.05.2016 Папас Мел ЕАД гр. Ямбол гр. Б. Слатина Газоснабдяване с природен газ метан за сушене на зърно 5/27.05.2016 5/16.05.2016 г. 1
4 9400-907/25.05.2016 Цветан ******* Пенчев и Циклама ******* Илиева гр. Б. Слатина Пътна ограда 4/15.04.2016 констр. становище 6
3 2600-156/07.03.2016 Плангрийн ЕООД В. Търново с. Търнава КПИИ за изграждане на производствено складова база за преработка сушене и балиране на люцерново сено в ПИ №0940121 3/14.03.2016 3/14.03.2016 г. 5

Отпечатано с АрмСофт ТСУ Регистри, © 2021 АрмСофт Ц ЕООД

Възникна грешка. Приложението трябва да се презареди. Презареди 🗙