Регистър на одобрени ПУП

Вх. № и заповед Квартал местност УПИ (ПИ) Нас. място Описание Възложител
532 ливадите УПИ V-15 Градище ПУП - Пристройка Баш Шефа
532 ливадите УПИ V-15 Градище ПУП - за нещо друго Баш Шефа
531 Градище ПУП - за нещ си Шефа
530 кв.10 V - 43 с.Търнак ПУП - ПРЗ за базова станция №5708 в кв.10 по плана на с.Търнак "Теленор ********* *** ***** Тодоров
334 кв.51А III-569 с. Бъркачево ЧИПУП - ПРЗ за УПИ III-569 кв.51А по плана на с.Бъркачево Министерство на земеделието и храните ОД "Земеделие" Враца АДС №3364/15.12.2016
313 81 УПИ V-1092 Б.Слатина ЧИПУП /ПРЗ/ за разделяне на УПИ Лилия ********* Даенова и Дано ******* Данов
264 26 I-201,VII-201 Враняк ЧИПУП/ПР/ЗА упи I -201/369/ И упи VII-201/368 / в кв.26 по плана на с. Враняк Евгени ******* Генов и Н-ци ***** ****** Стоянов
245 17 ХVІІІ-139 Алтимир КПИИ по чл.150 за кафе -смесена сграда Альоша ******* Костов
68 ПИ №73643.86.9 Търнава ПУП/ПП/за трасе на ел.захранване СрН и НН достигащо до трафопост в ПИ 73643.86.9 и преминаващо през ПИ73643.501.9525,ПИ 3643.57.69,ПИ73643.57.522 и ПИ 73643.86.559 с.Търнава СД"БАЛМЕК ТОНЧЕВ И СИЕ"
2 нашия III-666A Някъде Нещо си Някой си
1 кв.91 II-1581 Б. Слатина ПУП-ПР и РУП за УПИ II-1581 кв.91 по плана на гр.Бяла Слатина Валери ****** ****** ******* ********* Павлова

Отпечатано с АрмСофт ТСУ Регистри, © 2021 АрмСофт Ц ЕООД

Възникна грешка. Приложението трябва да се презареди. Презареди 🗙