Формат 1234-1(234)
Формат ММ/ДД/ГГГГ
Формат ММ/ДД/ГГГГ
Excel

Въведени в експлоатация сгради 4 и 5 категория

Дата Вх. № и дата на преписка Наименование на строежа Местонахождение Възложител Лице СН/техн. р-л Обработил преписка Забележка
3818 22/08/2003 г. 7000-2006/26/08/2003 г. Преустройство и реконструкция на хотелски Комплекс "Скът" за Комплексен административен център гр.Бяла Слатина" Б.Слатина, кв.91, УПИ -І Частна ******** Собственост ЕТ"Тома-89-Хр. Мингас" - Христос Георгис Мингас арх. П. Червеняшки
3 19/05/1994 г. - / - кафе аперитив Б.Слатина, кв.6, зона ІІ Петър ******* Иванов арх. В.Цветков
3 22/03/2021 г. 9400-560/19/03/2021 г. Кафе-смесена сграда Алтимир кв.37 упи ХVIII-139 Альоша ******* Костов "Мултиплекс инженеринг" ЕООД арх. П. Червеняшки
2 12/05/1994 г. - / - Кафе аперитив Търнава, кв.60, пар.ХVІІ Даниел Василев ЕФ."Васи" арх. В.Цветков
2 24/10/2003 г. 9400-2249/26/08/2003 г. Основен ремонт на жилищна сграда жилищна сграда-източно и западно крило с магазини Б.Слатина, кв.80а, УПИ-ІХ Васил ******* Василев Христофор Иванов Кьосовски арх. П. Червеняшки
1 09/06/1993 г. - / - Вътрешно преустройство на 1-ви и 2-ри етаж на жилищна сграда Б.Слатина кв.88, кад.№ 596 "Първа частна банка" АД - София Д. Златанов арх. В.Цветков

Отпечатано с АрмСофт ТСУ Регистри, © 2021 АрмСофт Ц ЕООД

Възникна грешка. Приложението трябва да се презареди. Презареди 🗙