Регистър на технически паспорти

Идентификатор Обект (Наименование) Категория УПИ Квартал Нас. място Съставен доклад Забележка
10 3456-2 гараж с тераса 2 5 дск 56 345 Дзверино
9 57594-565-49 Ремонт и обновяване на материалната база на ДГ "Радост" с адрес с. Попица ул."Хр.Шабански" №44 5 ХVIII-565 42 Попица "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Община Б.Слатина
8 57594.442-39 Ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ в Б.Слатина Подобект:Административна сграда на кметство с. Попица 5 I-422 39 Попица "Ретем ООД"гр.Габрово Община Б.Слатина
7 00401-42-I-398 КПИИ за хале за селскостопанска продукция 5 I-398 Алтимир Игната Станимирова АГРО ТЕРА ГРУП
6 07702.501-849 Ремонт и обновяване на материалната база на ДГ"Радост" с адрес гр. Б.Слатина ул."Сребреня" №33 4 VIII382,386 9 Б.Слатина "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Община Б.Слатина
5 00401-17-XVIII-139 Кафе- смесена сграда 5 VIII382,386 9 Б.Слатина "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Община Б.Слатина
4 38128.259.9.5 Преустройство на съществуваще ППС с №VZ 6055. J VI-259PG2 9 с. Галиче "Дарис" ООД "БТК" ЕАД София
3 07702.2 Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. Тимок, ул. Бачо Киро, ул. Акация и ул. Т. Каблешков и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по ул. Тимок, ул. Б. Киро и ул. Т. Каблешков в гр. Б. Слатина III-ти етап- Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа "Тодор Каблешков" гр. Б. Слатина 3 Община Б.Слатина
2 3456 гараж с тераса 5 дск 56 345 Дзверино
1 111111 фдсфсд фдсф фсдф фсдф фдсфсд фсд
1 38128.259.9.1 Преустройство на съществуваще ППС за глас и/или данни на "БТК" ЕАД с №VZ 6055. J 3 VI-259PG2 9 с. Комарева "Дарис" ООД "БТК" ЕАД София

Отпечатано с АрмСофт ТСУ Регистри, © 2021 АрмСофт Ц ЕООД

Възникна грешка. Приложението трябва да се презареди. Презареди 🗙